Skuldebrev

Ett skuldebrev gör det tydligt hur mycket pengar som lånats ut, ifall lånet löper med ränta och när skulden ska återbetalas. Det är vanligt att låna ut pengar till närstående eller kanske går ni in med olika mycket pengar i kontantinsats till er gemensamma bostad. Det är alltid bättre att vara tydlig med villkoren för lånet för att inte skapa framtida konflikter mellan er eller t.ex. mellan syskon.

Vi hjälper er gärna med detta. Hör av dig till oss för att boka en tid.