Samboavtal

Funderar du på att bli sambo? Det är viktigt att du vet hur sambolagen kan påverka dig för det fall att ni skulle gå skilda vägar. För sambos finns så kallad samboegendom som är det som sambos delar på vid en eventuell bodelning. Samboegendom utgörs av bohag och bostad som ni har köpt för att använda tillsammans. Det spelar då ingen roll vem av er som betalat för en eventuell bostadsrätt eller fastighet, den ingår ändå i bodelningen och värdet av den ska fördelas lika er emellan om det är samboegendom. För att kringgå sambolagens regler om bodelning kan ni ingå ett samboavtal.


Sambolagen

År 2003 kom det en lag som gäller sambornas gemensamma bostad och bohag. I lagen framgår det vem som är sambo, vad samboegendom är och hur en bodelning mellan sambos ska gå till. Många tror felaktigt att lagen ger sambos liknande rättigheter och skyldigheter som gifta har enligt Äktenskapsbalken. Sambolagen är mycket mindre omfattande än Äktenskapsbalken och reglerar endast sambornas gemensamma bostad och bohag till skillnad mot en bodelning enligt Äktenskapsbalken där makarnas samtliga tillgångar och skulder, med vissa undantag, omfattas. Det är därför viktigt att som sambo veta vilka regler som gäller för det fall man skulle gå skilda vägar eller en av er avlida.   


Vem är sambo?

Med sambor avses två personer som är ogifta, som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör normalt om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider.


Vad är samboegendom?

Samboegendom utgörs, med några undantagsfall, av sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det innebär att en bostad som en av samborna köpt men som de flyttar in i tillsammans är samboegendom. Bohag utgörs av möbler och köksutrustning mm. Det innebär att fritidshus, bilar, aktier, bankmedel, kontanter, bil mm. inte är samboegendom och ska därmed inte ingå i en eventuell bodelning.


Fall då det kan vara viktigt att ha ingått ett samboavtal

Ett vanligt förekommande tillfälle då det är viktigt att fundera över ifall ni vill upprätta ett samboavtal är ifall ni gått in med olika mycket pengar i kontantinsats till er gemensamma bostad. Bostaden blir då er sambobostad och utan samboavtal kommer värdet av bostaden delas lika er emellan vid en eventuell bodelning. Vill ni inte att det ska kunna ske, utan att man behåller den del av fastigheten som man betalt för så uppnår man detta genom ett samboavtal och ett skuldebrev.

Hör av er till oss för att få juridisk hjälp med att upprätta handlingar som gör det rättvist er emellan vid en eventuell bodelning.


Vi hjälper er gärna med det. Hör av dig till oss för att boka en tid.