Samäganderättsavtal

För det fall att ni är flera personer som äger en sommarstuga, en husbil, en fjällstuga eller liknande tillsammans är det bra att upprätta ett samäganderättsavtal er emellan.

Det är viktigt att avtalet upprättas redan i början av samägandet eftersom det är för sent om en tvist redan uppstått. Av avtalet kan det t.ex. framgå hur egendomen ska skötas och hur ni ska gå tillväga om en av er inte vill äga egendomen längre.

Ett samäganderättsavtal gör det enklare för er att veta hur ni ska hantera en situation när den dyker upp utan att det behöver bli en konflikt er emellan.

Vi hjälper er gärna med detta. Hör av dig till oss för att boka en tid.