Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är ett nytt, personligt alternativ till god man. Du kan med hjälp av en framtidsfullmakt själv välja vem eller vilka som du vill ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen om du skulle bli dement, få en stroke eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Du behöver därmed inte överlåta åt en god man eller förvaltare att fatta beslut å dina vägnar. En framtidsfullmakt är således en handling du upprättar idag för ett eventuellt framtida behov. Det är viktigt att upprätta fullmakten medan man är frisk, för när man inte kan fatta egna beslut själv längre är det för sent att upprätta en framtidsfullmakt.


Varför ska jag upprätta en framtidsfullmakt?

För det fall att du skulle bli sjuk så du inte kan fatta egna beslut själv längre behöver du hjälp med detta. Utan en framtidsfullmakt utses en god man av Tingsrätten och det kan vara vem som helst som helst, inte nödvändigtvis någon du känner. Vill man inte att det ska utses någon god man utan man vill själv bestämma vem som ska få hjälpa till dagen man inte kan företräda sig själv längre så finns möjligheten till detta genom att upprätta en framtidsfullmakt.


Det kan exempelvis vara mycket värdefullt att din partner, för det fall att du inte kan fatta egna beslut själv längre, att han eller hon kan få sälja er gemensamma bostad för att flytta till något enklare. Vare sig man är gift eller sambo får man inte själv sälja en fastighet som båda står som ägare på. Däremot kan man i en framtidsfullmakt skriva att t.ex. ens respektive ska få sälja även ens egen andel i fastigheten.


Vem kan man utse till fullmaktshavare?

Vem som utses till fullmaktshavare bestämmer man själv. Det kan t.ex. vara ens make eller maka, sambo, barn, en släkting eller en nära vän. Du väljer någon som du litar på. Det går också bra att utse någon i första hand och någon annan i andra hand. För det fall att nummer ett inte kan fullfölja sitt uppdrag, t.ex. på grund av att denne själv blivit sjuk eller avlidit. Ett exempel kan vara att man utser sin respektive i första hand och de två barnen i andra hand. Det är också möjligt att bestämma att barnen får betala räkningar m.m. var och en för sig. Men om det ska sälja fastigheten ska de vara överens. Det går att forma framtidsfullmakten på många sätt för att det ska passa dina förutsättningar och önskemål så bra som möjligt.


Vad kan omfattas av en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kan omfatta alla ens personliga och ekonomiska intressen, så som hjälp att betala räkningar, sälja bilen, sköta kontakten med kommunal- och landstingshandläggare, skänka bort gåvor och sälja fastigheter.


En fullmaktshavare får dock inte fatta avgörande beslut i vårdfrågor eller beslut av mycket personlig karaktär, som att upprätta testamente, ingå äktenskap eller bekräfta faderskap.


Hör av dig till oss om du vill diskutera fördelarna med en framtidsfullmakt och boka en tid.