Dödsboförvaltning

När någon går bort bildas ett dödsbo. Det är en juridisk person som består av den avlidnes tillgångar och skulder. Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, genomförande av dödsboförvaltning, upprättande av arvskifte samt avveckling av dödsboet.

 

Efter bouppteckningen förvaltas, utreds och avvecklas dödsboet. Vi kan bland annat hjälpa dig med att betala räkningar, driva in fodringar, säga upp eller överlåta abonnemang och medlemskap, i vissa fall ska även tillgångar säljas så som bostäder och värdepapper. Beroende på hur er situation ser ut hjälper vi er.

 

En boutredning avslutas med att dödsboet avvecklas. Det gör det genom att ett arvskifte upprättas där dödsbodelägarna är överens om hur dödsboets tillgångar ska fördelas samt att dödsboet deklareras.

 

Hör gärna av dig till oss för att boka en tid.