Äktenskapsförord

Som gifta delar ni på all egendom ni äger vid en skilsmässa eller om någon av er avlider, oavsett vem av er som betalt för egendomen. För det fall att det är någon egendom som ni inte vill dela mellan er behöver ni upprätta ett äktenskapsförord.


I äktenskapsförordet kan ni bestämma vilken egendom som ni vill dela på och vilken egendom som var och en ska behålla för sig själv. Kanske har en av er startat ett företag som ni inte ska dela på eller en släktgård som ni vill stannar i den enes släkt.


Vi hjälper er gärna med detta. Hör av dig till oss för att boka en tid.